Startside

OPPLEV HENRIK GIPSEN PÅ MESSE

Norgips presenterer et teaterstykket av Henrik Gipsen på årets messer

Om prosjektering

I prosjekteringslisten finner du informasjon om de ulike konstruksjonene som våre produkter inngår i. For å oppnå de beskrevne egenskapene i konstruksjonene og for riktig utførelse, er det nødvendig å følge veiledningene. Det påligger de som prosjekterer og monterer konstruksjonene å skaffe nødvendig dokumentasjon, ikke bare til utvalgte løsninger, men også for tilstøtende bygningsdeler.