Himlingstyper

Direktemontert

Stållekter

1 Skinne/svill minimum U50/43.

2 Sekundærprofil(hatteprofil) S 25/85.

3 Norgips Plan/Standard

4 Norgips Sparkelsystem

Bruksområde:

Underkonstruksjonen kan være av betong, stål eller treverk.

Denne konstruksjonen er godt egnet i himling montert på sperrer, bjelkelag og lignende. Dette gir ett resultat som gir ett slett og stabilt underlag for gipsplater.

Utførelse:

Ettlagskledning utføres med Norgips Plan type A. Skal det benyttes flere lag kan Norgips Standard Typ A benyttes i de innerste/underliggende lagene.Profilen monteres på c/c avstand 400 mm.

Akustikkprofil

Produktbeskrivelse:

Akustikkprofil har en lydisolerende effekt på bjelkelag og vegg. Effekten oppnås ved at profilen festes til den ene flensen som gir et fjærende oppheng på gipsplatene.

Installasjonen må gjøres nøye i henhold til montasjeveiledningen.

Egenskaper:

Bruk av Akustikkprofil i kombinasjons med ulike overgolv og vibrasjonsisolerende underlag vil det oppnås gode lydisolasjonsverdier både luftlyd og trinnlyd.

Det finnes flere konstruksjonsløsninger, Norgips har ikke noen eksakte tall på de ulike konstruksjonene.

Byggforsk har ulike løsninger med tallverdier for lydreduksjon på konstruksjoner med vibrasjonsisolerende underlag og himling.

Mer informasjon finnes under kunnskapssystemer og i byggforskserien under tema lyd


Lydbøyler

Produktbeskrivelse:

Lydbøyler for oppheng av himlingslekter for bruk til separate himlingsbjelker ved ønske om bedre lydreduksjon i etasjeskillere.

Egenskaper:

Bruk av Akustikkprofil i kombinasjons med ulike overgolv og vibrasjonsisolerende underlag vil det oppnås gode lydisolasjonsverdier både luftlyd og trinnlyd.

Det finnes flere konstruksjonsløsninger, Norgips har ikke noen eksakte tall på de ulike konstruksjonene.

Byggforsk har ulike løsninger med tallverdier for lydreduksjon på konstruksjoner med vibrasjonsisolerende underlag og himling.

Mer informasjon finnes under kunnskapssystemer og i byggforskserien under tema lyd

Frittspennende med stålprofiler

Bruksområde:

Med den frittspennende Norgips-himlingen etableres det med et minimum av materialer en innstallasjonsåpen konstruksjon som kan benyttes under betongdekke, tre-bjelkela eller f. eks som avsluttende himling i en trappesjakt.

1 Skinne U/SK* i samme dimensjon som stender C/CF*
2 Stenderprofil C(F) i 70, 95 eller 120 mm
3 Sekundærprofil, T60 eller lignende
4 Norgips Gipsplater
5 Norgips Sparklesystemer

* U/SK - Skinne
C - Stender
CF - Forsterkningstender


Avstand profilene i mm.

A Sekundærprofil, maks c/c avstand 400 mm
B Sekundærprofil, T60 eller lignende. pr. 2000 mm

Vekt ca. kg/m2

1 lag plater 12 kg/m2
2 lag plater 22 kg/m2
3 lag plater 32 kg/m2

Ved bruk av Norgips Brannplate type F øker vekten med ca. 3 kg pr platelag.


Spennvidde i mm

Skinneprofil(U)* Stenderprofil(C)* 1 lag gipsplater* 2 lag gipsplater* 2 lag Brannplater*
SK70/42 - C 70 3300 mm 2900 mm 2700 mm
U95/43 - C 95 3800 mm 3300 mm 3100 mm
U 120/43 - C120 4300 mm 3700 mm 3500 mm
FSK 70/60 - CF70 4600 mm 4200 mm 3900 mm
FSK 95/60 - CF95 5500 mm 4900 mm 4600 mm
FSK 120/60 - CF120 6200 mm 5700 mm 5300 mm

Verdiene er veiledende og basert på en nedbøyning< 1/500 av spennvidden.

* U/SK - Skinne
* FSK - Forsterkningsskinne
* C - Stender
* CF - Forsterkningstender


Nedforet himling med stålprofiler

Flex

1 Fugemasse mellom kantprofil, vegg og førsteplatelag
2 Kantprofil UD 28 x 27 x 48
3 Nonius henger og underdel
4 Kryssbeslag
5 Bæreprofil profil Flex 60 x 27
6 Tverrprofil profil Flex 60 x 27
7 1 eller 2 lag 12,5 mm Norgipsplater, siste lag fortrinnsvis Norgips Plan type A

Gipsplate
Bredde
Antall gipsplatelag a
mellom oppheng
MM
b
MELLOM BÆREPROFIL
MM
C
MELLOM
TVERRPROFIL
MM

egenvekt inkl underlag kg/m2
900/1200 1
2
3
900
750
600
1000
1000
750
400/300*
400
400
13
22
31


*) 300 gjelder for perforerte gipsplater samt for platemontasje langs sekundærprofilene.

Angitt avstand ovenfor (a & b) gjelder bare for belastning fra stålprofiler og gipsplater.

Om konstruksjonen belastes med f.eks. mineralull & installasjoner skal opphenget dimensjoneres for det.

Kontakt kundesupport hos Norgips.


Oppheng:

Det finnes ulike typer av oppheng, for eksempel nonius-henger og direktebeslag.

Valgt oppheng monteres mot eksisterende underlag med tilpasset festemateriale. Om plugger brukes og taket er brann klassifisert skal disse være av stål ettersom plastpluggene ikke er brannsikre.

Innfestingen dimensjoneres i henhold til vekt og belastningen fra for eksempel isoleringen, installasjoner og armaturer etc.