Fireboard beregning

Brannteknisk beskyttelse av stålprofiler utføres i henhold til gjeldende standarder. De termiske egenskapene for Fireboard er bestemt og godkjent jf. MK godkjennelse 6.10/1008.

Systemet er testet iht. europiske standard ENV 13381-4:2003-09. For de forskjellige klassifikasjonene: 30, 60 og 120 minutter, er det ved hjelp av diagrammer mulig og finne tykkelsen på Fireboard ift. ståltemperaturen på profilen. Ståltemperaturen beregnes på grunnlag av tykkelsen på Fireboard og profilforholdet.

Last ned Excel arket for å legge inn dine data: Fireboard beregning

Fireboard beregning er utviklet av Knauf Danmark.

Beregning av profilforholdet

Profilforholdet (Ap/V) er den innvendige omkrets av Fireboard, dividert med stålprofilens tverrsnitt-volum. Ved 1-sidig bekledning, kun den eksponerende side
eller flens.

Bjelkebeslag og hjørneprofil

Til montasjen brukes bjelkebeslag av typen PEDI sammen med hjørneprofil L50. Beregning av profil-forholdet avhenger av den enkelte montasjemetode.