Aquapanel Outdoor

Denne platen er spesielt utviklet til underlag for puss på fasadekonstruksjoner.
Kan også anvendes andre steder, hvor det ønskes en robust, sterk og værbestandig utvendig kledning.

For mer detaljerte opplysninger om pussystemer for utvendig bruk, ta kontakt med pussleverandører.

Fordeler:

  • Robust
  • Slagfast
  • Ubrennbar (A1)
  • Værbestandig
  • Enkel og hurtig montasje

Konstruksjonsprinsipper lette ytterveggskonstruksjoner:

Aquapanel® Outdoor anvendes som utvendig fasadeplate til puss på lette ytterveggskonstruksjoner, oppbygget av tre eller stål. I ytterveggskonstruksjon med stål vil en kunne se en oppbygning som vist i fig 1. For ytterligere informasjon, kontakt din pussleverandør.

Tunge yttervegger og renovering:

Ved tunge konstruksjoner av for eksempel betong, benyttes Aquapanel® Outdoor. Primært brukes platen til renovering og etterisolering. Konstruksjonen gir en nypusset fasade. Forbedring av varmeisolering. Konstruksjonen kan produseres som elementer.

Krav til utbøying:

Konstruksjoner med Aquapanel® Outdoor skal dimensjoneres for en maksimal utbøyning på 1/500 av spennvidden ved pussing.

  • Weber Ventiguard TG. 2529

  • Weber Ventiguard TG 20406

Tekniske data Aquapanel® Outdoor

Platemål: 900 x 1200 mm

Tykkelse: 12,5 mm

Vekt ca: 16 kg/m2

Kantutforming: Avrundet kant

Varmeledningsevne: 0,35 W/mK

Brann: Ubrennbar (A1)


Tilbehør:

Rustfrie skruer
Overflatebehandling

Aquapanel Outdoor