Hva er BIM?

Modelleringshjul

BIM - Building Information Modeling

Det er en besluttsom prosess for forvaltning av informasjon igjennom hele livssykulusen til alle bygg, infrastruktur, bruer og veier.

BIM benytter tre- dimensjonalt, sanntid, dynamisk bygningsmodell software til å øke produktiviteten innen bygningsdesign og konstruksjoner.

IFC - Industry Foundation Classes

Industri Foundation Classes (IFC) spesifikasjoner er en nøytralt dataformat som beskriver, utveksler og deler informasjon typisk brukt(benyttet) innen bygninger, anlegg og forvaltning i industri sektoren.

IFC er den internasjonale standarden for åpen BIM og registrert hos International Standardiserings Organisasjonen ISO som ISO 16739.