Etasjeskiller

Brannegenskaper.

Norgipsplater kan enten være klassifiser som en konstruksjon med brannmotstand i seg selv, montert som nedforet himling. De kan være del av en bærende konstruksjon som er brannklassifisert, eller de kan gi beskyttelse til ovenforliggende konstruksjon eller utstyr.

Norgips Gipsplater er klassifisert etter den europeiske standarden NS-EN 13501-1 og -2 som kledningK210, A2-s1, d0.

Brannklassifiserte eksempler for Nedforet himling

Nedforet himling EI 30

Nedforet himling EI 30


1. Primærprofil C 50 c/c 1200 mm. Festet til oppheng med 2 stk skruer.

2. Oppheng av min 0,8 x 35 mm båndjern pr. maks. 1200 mm. Plassert nær skjøtepunktene mellom primær og sekundærprofil. Festet i betongtaket skal utføres med stålplugg. Alternativt kan andre typer patenterte opphengtyper benyttes.

3. Sekundærprofil S25/85 c/c 600 mm, festet til primærprofilene med 2 stk. skruer i hvert krysspunkt.

4. 2 x 12,5 mm Norgipsplate Standard, Type A.

Nedforet himling EI 60. Sertifiseringslisens 496 (NEMKO)

1. Primærprofil C 50 c/c 1200 mm. Festet til oppheng med 2 stk skruer

2. Oppheng av min 0,8 x 35 mm båndjern pr. maks. 1200 mm. Plassert nær skjøtepunktene
mellom primær og sekundærprofil. Festet i betongtaket skal utføres med egnet plugg.
Alternativt kan andre typer patenterte opphengtyper benyttes.

3. Sekundærprofil S25/85 c/c 400 mm, festet til primærprofilene med 2 stk. skruer i hvert krysspunkt.

4. 2 x 15 mm Norgips Brannplate Type DF. Alle tilslutninger og ikke understøttede skjøter tettes med brannfugemasse.


Etasjeskiller REI 30

Etasjeskiller REI 30

1. 48 x 198 mm bjelker c/c 600 mm.

2. 100 mm fastholdt steinull, eller 170 mm fastholdt mineralull.

3. 2 x 12,5 mm Norgipsplate Standard Type A.

Etasjeskiller REI 60

1. 48 x 198 mm bjelker c/c 600 mm.

2. 100 mm fastholdt steinull, eller 170 mm fastholdt mineralull.

3. 2 x 15 mm Norgips Brannplate type DF.

Beskyttelse av ovenliggende konstruksjon. 60 minutter

Beskyttelse av ovenliggende konstruksjon. 60 minutter

1. 23 x 73 mm spikerslag c/c 400 mm

2. Bjelkelag / event. mineralull.

3. 2 x 15 mm Norgips Brannplate type DF, med alle kortkantskjøter understøttet på spikerslag.

Branncelleindeling

Branncelleindeling vegg

Veggen må være tett mot fare for spredning av røyk og branngasser. Ettlagskonstruksjoner skal skjøtsparkles med Norgips Sparkelsystem, også over himlingen.

For tolagskonstruksjoner med forskutte plateskjøter er det ikke nødvendig med sparkling over himlingen.

Fastholdt isolasjon

  • Sekundærprofil S 25/85 pr. 300 mm

  • Sekundærprofil S 25/85 pr. 60 mm og 2 mm ståltråd
    pr. 600 mm

Har man et krav om fastholdt mineralull er c/c- avstanden til 300 mm. Fastholdt isolasjon kan utføres med sekundærprofiler pr. 300 mm, 2 mm ståltråd pr 300 mm eller med stålnetting.

Fastholdingen kan også utføres med sekundærprofiler på vanlig c/c avstand 600 mm kombinert med ståltråd midt mellom profilene.

Skal platene monteres direkte under bjelkelaget må mineralullen fastholdes med ståltråd eller stålnetting.