Brann

Generelt om brann i bygninger

Brann er ild med ukontrollert forløp og starter gjennom antenning. Ved en brann kan det inntreffe ett stadium der overtenning skjer. Når temperaturen er over 600°C kan man generelt si at en overtenning inntreffer. Hvor raskt brannen utvikles (tiden til overtenning) kommen an på hvor mye brennbart materiale/overflater og oksygen som finns i rommet.

Brann er en forbrenningsprosess.En brann krever brennbart materiale, høy temperatur og oksygen.
Derfor deles det inn i tre faktorer som må være oppfylt for at brann kan starte og opprettholdes:

  • Brennbart materiale
  • Høy temperatur
  • Oksygen.

Når brann oppstår vil et brannforløp deles inn i tre faser:

  • Antenningsfasen vil i de fleste tilfeller være over i løpet av 5-10 minuttter
  • Flammefasen,i denne fasen er det overtenning. Rommet er fylt med flammer.
  • Avkjølningsfasen. Når det ikke lenger er brennbart material igjen eller det er slukket starter denne fasen.

Valg av produkter er en viktig del for å begrense ved en eventuell brann.

Hva sier forskriften om valg av materialer og produktenes egenskaper?

§ 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

Materialer og produkter skal ha egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen. Det skal legges vekt på mulighet for antennelse, hastigheten av varmeavgivelse, røykproduksjon, utvikling av brennende dråper og tid til overtenning.

Veiledning
Til første ledd

Brannteknisk klassifisering av materialer og bygningsdeler er behandlet generelt i veiledning til kapittel 11 Innledning.

De branntekniske egenskapene til innvendige overflater (himling, vegger og golv) har betydning for brannforløpet inntil det blir full overtenning. Valg av produkter vil derfor ha betydning for hvor raskt antennelse kan skje og for varmeavgivelsen og røykutviklingen under brann. For at byggverk skal kunne rømmes raskt og uten fare for skade på de menneskene som oppholder seg i byggverket er det særlig viktig å velge produkter som bidrar til å forhindre eller begrense brann- og røykspredning i rømningsvei.
Kilde: Byggteknisk forskrift(Tek 10)

På bakgrunn av det overnevnte i Byggteknisk forskrift(Tek 10) er gipsplater og gipsplatens egenskap ett som meget godt egnet. Det finnes ulike gipsplater som har ulike egenskaper i forhold til hvilke krav som stilles til konstruksjon.

De ferdigproduserte gipsplatene består av en gipskjerne bekledd med kartong på begge sider. Gipsens varmekapasitet og innhold av krystallbundet vann, er årsak til gipsplatenes gode branntekniske egenskaper.

Under et brannforløp skal det anvendes store energimengder til å frigjøre det krystallbundet vand, hvilket betyr, at temperaturen på ­baksiden av en gipsplate holdes under ca. 100°C, inntil det krystallbundne vannet er ­fordampet.

Gipsplatens krystallbundne vann betyr ­imidlertid, at hvis gipsplaten utsettes for vedvarende relativ høy varmepåvirkning, ­fordamper det krystallbundne vannet, og gips­platen begynner at kalsinere og miste sin styrke og brannmotstandsevne.

Gipsplaten er ubrennbar og avgir lite røyk. Røykavgivelse kan komme av kartongen som er på gipsplaten. I henhold til NS-EN 13501-1 er en gipsplate defoinert som A2- S1,d0.