Slette tak

I alle typer bygg kan underkonstruksjon kombineres med tre og stål.

Ofte vil montasje under trebjelkelag gjøres på lekter eller bord, mens nedsenkede himlinger i større bygg som oftest gjøres på stålprofiler, enten frittspennende eller opphengt i konstruksjonen over. Til bruk i himlinger uten synlige skjøter kan det velges mellom flere platetyper, men den som er mest velegnet er:

- Norgips Plan, type A

Denne platen har forsenkning på alle fire sider som gir plass til skjult sparkling med papirtape i begge retninger. Ved bruk av Norgips Plan behøver man ikke ta hensyn til lysinnfallet i et rom, da de ikke har tverrskjøter som vil synes i slepelys. Forøvrig er også følgende plater velegnet i himling med Norgipsplater:

- Norgips Standard, type A

- Norgips Brannplate, type F

Begge disse produktene har forsenkede langkanter som muliggjør skjult sparkling på disse.

Tverrskjøtene bør legges i samme retning som lyset faller inn i rommet fra, da disse vil få en svak rygg over skjøten i sparkelingsprosessen, og denne kan synes i slepelys.

Himlinger med synlige skjøter.

Norgips Kortplank har fas på alle kanter, og platene legges tett uten sparkling av skjøter.

Den eneste sparklingen før maling er oversparkling av skruehoder.

Norgips Kortplank leveres i 600 mm bredde og i 1200, 1800 og 2400 mm lengder. Kortplank kan også benyttes sammen med glatte himlinger uten skjøter, eller med Danoline.

Akustiske himlinger og de forskjellige designløsningene i dette programmet.