Brannkrav

Velg aktuell risikoklasse og bærende/ikke bærende konstruksjon

Risikoklassene i tabellene er minimumskrav i henhold til Veiledning til Teknisk forskrift til Plan og Bygningsloven.

Avhengig av bygningens bruk, beliggenhet og andre forhold, f.eks. manglende mulighet for effektiv innsats av brannvesenet på tidlig tidspunkt, kan det være nødvendig å plassere den i en høyere risikoklasse.

Et godt eksempel er omsorgsboliger, hvor slik bedømning alltid bør gjøres.

Forøvrig henvises til Teknisk forskrift til Plan og Bygningsloven samt veiledningen til denne.