Weatherboard 365

  • Vindavstivende og vindtett
  • Består av gipskjerne med blå komposittduk
  • Duken er vannavisende og uorganisk og består av polyester og glassfiber som er spsesialbehandlet med akryl.
  • Sd-verdi på kun 0,071 m
  • Kan eksponeres for vær og vind i opptil 12 måneder
  • Rette langkanter

Produkttabell

Kontakt kundeservice for spesialvarer.

Produktet i bruk