Stokke skole

Stokke skole er en ungdomsskole med 310 elever, fordelt på 11 klasser. Et nytt tilbygg vil stå ferdig før skolestart 2018.

Norgips har levert Ultra Board 13, stål og Norgips Standard.