Holmen skole

Ny barneskole i bjørneveien på Holmen.

Det skal bygges en ny barneskole med tre paralleller per trinn og en byomfattende gruppe for elever med spesielle behov i Bjørnveien på Holmen/Slemdal. Skolen skal huse 630 ordinære barneskoleelever, i tillegg til 24 elever i en byomfattende spesialgruppe. Bygget er på ca.11 000 m2 og inneholder dobbel gymsal, spesialavdelinger og parkeringskjeller.

Skolen bygges som et passivhus og bygget prosjekteres med mulighet for å utvide til fire paralleller, hvis behovet melder seg. Derfor er det lagt vekt på stor fleksibilitet knyttet til tekniske og bygningsmessige løsninger. Det er også lagt stor vekt på å sørge for godt dagslys i alle rom som brukes hver dag.

Norgips har levert følgende produkter til prosjektet: Norgips Hard, Norgips Standard, Norgips GU-X, stålprofiler innervegg og Danoline Designpanel.