Montasje­håndbok

Denne veiledningen innholder beskrivelser av korrekt montasje av alle produkter i Norgips sitt sortiment vårt

For de som kun er ute etter de mest elementære anvisninger om gipsplatemontasje, har vi laget en spesiell kortversjon som dekker det vi oftest får spørsmål om. Denne kan lastes ned under navnet "Grunnleggende gipsplatemontasje".

Norgips har revidert montasjeboken. De siste kapitlene vil være tilgjengelig i løpet av høsten 2019.

Montasjehåndbok delt inn i kapitler