Montasje­håndbok

Denne veiledningen innholder beskrivelser av korrekt montasje av alle produkter i Norgips sitt sortiment vårt

For de som kun er ute etter de mest elementære anvisninger om gipsplatemontasje, har vi laget en spesiell kortversjon som dekker det vi oftest får spørsmål om. Denne kan lastes ned under navnet "Grunnleggende gipsplatemontasje".

Norgips har startet revidering av montasjeboken. De første kapitlene er tilgjengelig Juli 2018. Siden oppdateres med nye kapitler etterhvert som de blir ferdige.

Montasjehåndbok delt inn i kapitler