Ledige stillinger

Försäljningschef Norgips Sverige
 
 
Det svenska försäljningsteamet består av tre regionschefer och två stödfunktioner som tillsammans täcker hela landet. Norgips svenska kunder är primärt de stora distributörerna och byggvaruhusen i landet. Vi har de senaste åren upplevt stor framgång och önskar nu fortsätta den positiva utväcklingen som en komplett byggvaruleverantör med en bred produktportfölj.  

Då vår nuvarande försäljningschef har fått nya uppgifter söker vi nu hans efterträdare. Som försäljningschef är du ansvarig för att implementera Norgips försäljningsstrategi i den dagliga driften som du kommer att ansvara för. Dette innebär att överse alla kommersiella aktiviteter och säkra att uppsatta mål nås genom att utveckla Norgips som en viktig partner i regionen genom en proffessionell interaktion med kunder och partners.
 
Ansvarsuppgifter
- Driva det dagliga försäljningsarbetet i Sverige
- Definiera metoder och rutiner för försäljningsarbetet
- Ansvara för våra huvudkunder samt förhandlingar med dessa
- Säkerställa att rutiner för prisförhandlingar och produktinformation
- Etablera kundförhållanden för att maximera varumärkets synlighet och intjäning
- Leda, motivera och bistå det svenska försäljningsteamet
- Utforma individuella försäljningsmål
- Kontinuerlig uppföljning av försäljningsmålen
- Stödja teamets medlemmar i att bygga nätvärk och identifiera nyckelpersoner

 
Erfarenhet och utbildning
- Erfarenhet från byggbranschen eller byggmaterialsbranchen är en fördel
- Minst fem års erfarenhet från b2b-försäljning
- Minst tre års erfarenhet som ledare med personalansvar
- Stort affärsfokus och ingående kunskap i försäljningsprocessens alla delar
- Goda kunskaper i Excel, Word, Power Point
- Erfarenhet med SAP CRM är en fördel

 
Nödvändig kunskap, färdigheter och förmågor
- Hög grad av driv, tempo och egenmotivation
- Utmärkt kommunikations- och förhandlingsförmåga
- En stark vilja att vinna – både proffessionellt och privat
- Aktivt kunna bygga och utväckla samarbeten och avtal

 
Om du har frågor om ställningen, är du välkommen att kontakta Hilde Kristin Herud, CEO på +47 46 41 36 04 eller Isabell van Baal +47 97 77 16 42.  
CV med ansökan skickas till hr-team@norgips.com