Ledige stillinger

FINANSDIREKTØR / CFO

Nåværende CFO slutter for å gå over i ny stilling, dermed skal han erstattes.
Vi søker derfor en offensiv og forretningsorientert CFO!

Stillingens overordnede mål er å lede selskapets økonomistyring på en slik måte at den ivaretar interessene til eiere, kunder og ansatte på best mulig måte, og på den måten sikrer at selskapet spiller en sentral rolle i norsk og svensk byggevareindustri. Vedkommende skal sikre selskapets lønnsomhet og vekst, risikostyring og overholdelse av relevante lover og forskrifter.

Områder av strategisk karakter:

Bidra til selskapets overordnede strategi og utvikling
Bidra til utarbeidelse av strategidokumenter
Utarbeide årlige handlingsplaner, inkludert budsjett
Årlig analyse av interne og eksterne forhold
Ansvarlig for selskapets finansielle strategi inkludert hedging-strategi
Ansvarlig for avdelingens strategi, og at denne er tilpasset den overordnede strategien

Områder av ledelsesmessig karakter:

Bidra til en god HMS-kultur
Utøve ledelse i samsvar med Knaufs verdier og lederprinsipper
Balansere effektiv økonomistyring og finansiell risikostyring med bærekraftig vekst og kundeverdi.
Sørge for at vi har riktig kompetanse og nok ressurser til å bidra til ansvarsområdene
Bidra til økt kommersiell kompetanse i organisasjonen
Bidra til en inkluderende bedriftskultur i stadig utvikling; skape engasjement i teamet og i hele virksomheten
Bidra til bærekraftig utvikling og drift
Bidra til å skape mening gjennom selskapets visjon: "Vi skaper rom for livet"
Bidra til å skape en klar identitet for selskapet: "Professional, Pioneering, Playful"

Mer konkrete arbeidsoppgaver:

Strategisk og operativ ledelse av selskapet sammen med ledergruppen
Sikre effektiv ekstern rapportering (skatter, avgifter, toll, næringsregister, Statistisk sentralbyrå) for Norge og Sverige.
Sikre effektiv og verdifull intern rapportering (Norgips og Knauf)
Oppfølging av Finance to Close, Plan to Control og Invest to Dispose-prosesser.
Oppfølging av lønnsutbetalinger og tidsstyring/fraværsprosesser
Budsjettering og prognoser
Rapportering og oppfølging av finansielle nøkkeltall
Lønnsomhetsanalyser og oppfølging av disse
Intern og ekstern revisjon
Finansiell risikostyring (likviditet, sikring, kredittstyring)
Opprette, implementere og sikre oppfølging av retningslinjer (Norgips og Knauf)
Sikre tilfredsstillende organisering og kompetanse
Bidra til kontinuerlig forbedring av selskapets prosesser
Ledelse for avdelingen
Leverandørforhandlinger og inngåelse av relevante avtaler
Bidra til vekst og videreutvikling av selskapet; bidra til å utfordre de forretningsmessige prosesser
Skape en tillitsbasert og utviklingsorientert kultur

Kandidatprofil

10 års erfaring fra tilsvarende stilling i internasjonalt rettet virksomhet
Mastergrad eller tilsvarende
Erfaring med ledelse og strategisk arbeid
God skriftlig og muntlig fremstilling, på norsk og engelsk
Erfaring med finansiell risikostyring
Erfaring fra årlige lønnsforhandlinger vil være en fordel

Ønskede personlige egenskaper

Analytisk
Strukturert
Løsningsorientert
Resultatorientert
Evne til å lede og motivere ansatte; skape engasjement og ha fokus på kompetanse og utvikling
Evne til å skape resultater sammen i team
Gode samarbeidsevner
Gode kommunikasjonsevner, på alle nivåer innad og utad.

Hvorfor velge selskapet og stillingen?
Som Norgipser vil du;

Ha spennende og varierte arbeidsoppgaver
Oppleve utviklingsmuligheter
Ha en solid og ambisiøs arbeidsgiver med spennende produktportefølje i vekst
Være en del av et stort og ambisiøst, internasjonalt miljø, men muligheter til å lære, men også til å bidra til andres læring over landegrenser
Være en del av et veldig godt arbeidsmiljø med trivelige og dyktige kolleger som ønsker å levere og ha det gøy på jobben
Konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode forsikringsordninger

Søknadsfrist er 8. august 2021.
Søk her.

Spørsmål rettes til Hartmark Executive Search ved Stein Holmsen, mob. 907 57 567.


PLANNING AND PURCHASING MANAGER

Er du en relasjonsbygger som trives med mange baller i luften? Vi søker en erfaren leder som trives i rollen som brobygger mellom både mennesker og løsninger.

Vi ønsker å styrke vår satsing og videreutvikle oss til å bli en komplett byggevareleverandør med en bred produktportefølje, og står derfor foran en spennende vekst- og utviklingsfase. Som Planning & Purchasing Manager får du en sentral rolle i videreutviklingen av planleggings- og innkjøpsfunksjonen i Norgips. Teamet er ansvarlig for riktig prognostisering, planlegging og innkjøp, både for produserte varer, innkjøp av handelsvarer og råvarer. Du vil få ansvaret for tre svært dyktige og dedikerte medarbeidere, og vil rapportere til Supply Chain Director.

Kan du matche følgende profil?
Liker du å bygge relasjoner og trives med en arbeidsdag bygget på et bredt spekter av oppgaver? Er du i stand til å identifisere problemer, behov og muligheter innenfor planlegging og innkjøp. Er du initiativrik, detaljfokusert og løsningsorientert? Motiveres du av en hektisk, spennende bransje og jobber godt i team? Da kan dette være jobben for deg!

Arbeids- og ansvarsområder:
Sørge for god vare- og informasjonsflyt gjennom hele verdikjeden – med kunde og leveringspresisjon i fokus
Lede og videreutvikle S&OP prosessen lokalt og internasjonalt i Knauf systemet. Representere Norgips i Knauf S&OP nettverk for Nord Europa.
Ta initiativ til å profesjonalisere og effektivisere innkjøp og planleggingsprosessen
Bidra til utviklingen av Operational Efficiency, ved hjelp av forbedrede prosesser i plan to manufacturing , samt MRP planning tool
Leverandøroppfølging og utvikling
Ansvarlig for oppdatering av master data, og rapportering av avviksanalyser, ABC/XYZ-analyser og KPI`er.
Prognosesetting i samarbeid med supply planner, produktansvarlig og salg
Lede et team av dyktige medarbeidere og sikre kompetanseutvikling og være en pådriver for medarbeiderengasjement
Koordinering og tilrettelegging av aktiviteter i avdelingen for optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:
Erfaring med å lede en avdeling med personalansvar
Bachelor og/eller mer enn fem års relevant erfaring innen innkjøp og logistikk
Erfaring med demand planning innenfor produksjon og/eller varehandel
God relasjonsbygger, erfaring med å jobbe i større organisasjoner (gjerne matrise)
Fortrolig med bruk av ERP-systemer
Erfaring med bruk av SAP og prognoseverktøy er en fordel
God tallforståelse og besitter gode Excel-kunnskaper
Kunnskap om produksjonsplanlegging, teknisk innsikt og bransjekunnskap er en fordel
Du kommuniserer godt på engelsk og norsk
Vi tror du vurderer deg som sterk innen planlegging og innkjøp, og det er fint om du har erfaring fra produksjonsvirksomheter. Du trives med å ta ansvar, jobber selvstendig og skaper fremdrift og utvikling. I rollen som leder og kollega skaper du relasjoner, entusiasme og lagfølelse, samt er en pådriver for å utvikle menneskene du jobber med. Norgips tilbyr en viktig rolle i et internasjonalt selskap med korte beslutningsveier og med gode muligheter for faglig- og karrieremessig utvikling. Hos oss praktiseres tillitbasert ledelse, med åpenhet og stor frihet under ansvar. Arbeidsmiljøet er svært godt, med trivelige, engasjerte og dyktige kolleger som brenner for jobben sin. Arbeidssted er for tiden i flotte lokaler i Drammen sentrum, på Strømsø Torg.

Norgips tilbyr konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode forsikringsordninger.

Søknadsfrist 20. august 2021

Søk her.

Ved spørsmål om stillingen eller ønske om ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner Head4More ved Jan Petter Narvesen, tlf. 934 68 158 eller Anna Reiersen, tlf. 960 49 016.


TRANSPORTKOORDINATOR

Norgips er på utkikk etter en pålitelig og disiplinert transportkoordinator med en utmerket evne til å håndtere komplekse oppgaver og kommunisere ideer. Per i dag består avdelingen av 2 ressurser som er ansvarlig for å organisere og optimalisere inn- og utgående varestrøm til og fra vår fabrikk. Som transportkoordinator vil du være ansvarlig for den daglige flyten av lastebiler, transportplanleggingen og oppfølgingen av transportene. Vi søker en person som håndterer mange baller i luften, og brenner for å være best på logistikk og kundepresisjon. Du vil rapportere til Transport Manager.

Ansvarsområder og hovedoppgaver:
Betjene ekspedisjon
Klargjøre nødvendige transportdokumenter, kontere frakter og registrere avvik
Planlegge utgående og inngående transport
Bistå med å løse ad-hoc transportløsninger og innhenting av transportpriser
Følge opp transportører, med fokus på sikkerhet og effektiv drift
Bistå med gjennomføring av enklere analyseoppgaver, som grunnlag for forbedring av våre løsninger innen transport og logistikk
Fungere som et bindeledd mellom kundeservice, transportører og kunder
Bistå og delta på oppfølgingsmøter med transportører
Bidra til sikker håndtering av transporter for lasting/lossing på lageret
Bidra til effektivisering og utvikling av våre prosesser og sikkerhetsprosedyrer

Kvalifikasjoner:
Utdanning innen transport og/eller logistikk på høyskolenivå
Relevant erfaring innen transport og/eller logistikk
Erfaring med transport- og/eller lagerstyringssystem
Godt kjennskap med ERP-systemer, gjerne SAP
Godt kjennskap til Excel
Gode evner til å kommunisere både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Relevant arbeidserfaring vil kunne kompensere for manglende formell kompetanse. Det er viktig for oss at du passer inn i vårt team. Derfor skal personlig egnethet vektlegges.

Hvordan er du?
Har evnen til å yte topp service
Veldig gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Veldig gode planleggingsferdigheter
Lærer fort og tenker nytt
Selvstendig

Norgips tilbyr:

Gode utviklingsmuligheter – mulighet til å bidra på tvers innenfor flere områder i Supply Chain
Varierte arbeidsoppgaver
En solid arbeidsgiver som ønsker at medarbeidere skal utvikle seg og ha det gøy på jobben
Et godt arbeidsmiljø med trivelige kolleger
Konkurransedyktige lønnsbetingelser og gode forsikringsordninger

Arbeidssted vil være i Norgips sine lokaler på Tørkop i nærheten av Drammen.

For mer informasjon om stillingen ta gjerne kontakt med Joachim Olsen, mob 917 46 605, eller Paulina Slabon, mob. 458 30 217.

Søknadsfrist: 5.9.2021.

Søk her.


VEDLIKEHOLDSINGENIØR

Norgips er en av de ledende leverandørene av byggevarer til det norske og svenske markedet. Norgips produserer og selger gipsplater og stålprofiler, og leverer komplette løsninger med inspeksjonsluker, puss, sparkel, skruer, verktøy og annet tilbehør. Virksomheten omsetter for ca. 750 MNOK per år, har ca. 135 ansatte og er lokalisert i Svelvik og Drammen. Norgips er en del av Knauf-gruppen, en global byggevareleverandør med produksjonssteder over hele verden og over 36 000 ansatte. Les mer på www.norgips.no.

Brenner du for norsk industri, profesjonelt vedlikehold og bærekraft? Da har vi en flott mulighet for deg.

Norgips er en ledende leverandør av miljøvennlige byggematerialer. Vår gipsplatefabrikk i Svelvik vedlikeholdes av et mekanisk team og et automasjonsteam på til sammen 13 medarbeidere. Nå søker vi en vedlikeholdsingeniør som med sin kompetanse og personlige egenskaper vil hjelpe oss å videreutvikle fabrikken og folkene våre. Vi er en engasjert gjeng som leverer best når vi har det gøy og spiller hverandre gode. Hos oss får du spennende muligheter.

Hva tilbyr vi deg?
Et herlig engasjert arbeidsmiljø
Stort rom for faglig og personlig utvikling
Konkurransedyktige betingelser

Hvilke oppgaver og ansvar skal du ha?
Lede arbeidet med preventivt og tilstandsbasert vedlikehold av Norgips produksjonsmaskineri, utstyr, bygninger og eiendom
Planlegge og koordinere vedlikeholdsstopper i fabrikken
Gjennomføre og prioritere arbeidsoppgaver som skal gjøres av produksjonssupportteamet
Drive forbedringsprosesser av maskiner og utstyr
Kontinuerlig dialog med produksjonsteamet
Gjennomføre rotårsaksanalyser (RCA)
Gjennomføre inspeksjoner - løpende oversikt
Ansvar for delelager

Hvem er du?
Har 3-årig høyskoleutdannelse innen maskin eller liknende
Har erfaring fra operativt vedlikehold, gjerne fra prosessindustri
Har god kunnskap om produksjonsutstyr og drift av dette
Har evnen til å se helhetsbilde
Er fortrolig med LEAN-verktøy
Er datakyndig: MS Office

Dine personlige egenskaper:
Sterk gjennomføringsevne
Sterk fokus på å løse utfordringene
Veldig gode samarbeidsevner
Positiv lagspiller som spiller andre gode

Manglende formell kompetanse kan kompenseres med relevant arbeidserfaring, så søk gjerne hvis du mener at du er den rette personen.

Det er veldig viktig for oss at du passer inn i vårt team. Personlig egnethet skal derfor vektlegges.

Arbeidssted vil være i Norgips sine lokaler i på Tørkop i nærhenten av Drammen.

Ta gjerne kontakt på telefon hvis det er noe du ønsker å finne mer ut av. Vi tar gjerne en uformell prat. Kontakt: Håkon Nyberg (906 85 525) eller Paulina Slabon (458 30 217).

Søknadsfrist: 10.8.2021.

Søk HER.