Bergen Lufthavn

Kapasiteten på Bergen Lufthavn var sprengt. I 2017 stod derfor den helt nye terminalen Vingespenn ferdig. Tegnet av Nordic Office of Architecture er kapasiteten på Bergen Lufthavn mer enn fordoblet – og den estetiske kvaliteten mangedoblet. Norgips bidro med systemer for gulv, vegger og tak for å få Vingespenn elegant på vingene.

Den opprinnelige flyterminalen på Flesland ble bygget for å tåle 2,8 millioner årlige passasjerer. Siden har terminalen gjennomgått utvidelser og tilpasninger til dagens sikkerhetskultur. Før den nye terminalen ble bygget, fløy 6 millioner til eller fra flyplassen i løpet av et år. Den nye løsningen har større fleksibilitet og en skalerbar form som kan utvide terminalen til å ta i mot 15 millioner passasjerer.

Norgips har bidratt til kapasitets- og kvalitetsøkningen gjennom systemer for gulv, vegger og tak. I tillegg til 80 000 kvm med standard gips, har utbyggerne valgt å bruke 15 000 kvm av platen Ultra Board for å ha vegger som både er robuste og skruefaste, og 15 000 kvm av Norgips Hard for vegger som tåler store mekanisk påkjenninger.

Det er også brukt 15 000 kvm med den sementbaserte platen Aquapanel Indoor til å ha et robust og mest mulig solid veggsystem for våtrom. I taket er det brukt 3 000 kvm av det raskt monterte og fleksible himlingssystemet flex. I tillegg har Norgips levert 1 500 kvm av gulvplaten Gifafloor som gir et gulvsystem med alle gipsens fordeler med tanke på lydkrav og brannkrav. Gifafloor er derfor et gunstig alternativ til tradisjonelle sponplater.