Norgips Ytterveggsystem

Lettbyggeteknikk med stål er en velprøvd byggemetode og brukes I alle typer konstruksjoner. Norgips ytterveggssystem skaper en rasjonell konstruksjon som ivaretar de kravene et moderne bygg stiller.

I tillegg har Norgips et P-merket fasadesystem, Aquapanel Outdoor montert på ventilert fasadelekt VFL. Med dette systemet elimineres risikoen for at fukt trenger inn fasaden med tilhørende komplikasjoner. Dessuten får man en svært slagfast og stabil konstruksjon.

Energikrav overholdes

Lettbyggsystemet består bla slissede profiler, som har bedre varmeisoleringsmessige egenskaper vs kompakte og gjennomgående trestendere. Vi kan imøtekommende de stadige større energikrav uten at det nødvendige betyr mindre kvadratmeter i bygningen.

Slanke og fleksible løsninger

Vi har forskjellige løsninger med lette og slanke konstruksjoner eks med Aquapanel outdoor som er en sementbasert plate som er ett utmerket og stabilt underlag for puss evt fliser. Mange av konstruksjonene utføres med ubrutt dampsperre og installasjonsvennlige løsninger. Om man skal bygge nybygg, tilbygg, eller rehabilitering så har Norgips løsningen.

Hvorfor slissede profiler ?

I utgangspunktet benyttes det slissede profiler i ytterveggskonstruksjoner. Profilens slisser medfører at kuldens vei gjennom profilen øker vesentlig og dermed reduseres kuldebroen, så risikoen for termisk sværting/overføring minimeres.

Korrosjonsbeskyttelse

Norgips slissede profiler leveres med en karakteristisk flytspenning på 350 N/mm2. Profilene har en zinkbeskyttelse på 275 g/m2, som tilsvarer korrosjonsklasse C2. Norgips kan også levere lakkerte slissede profiler i korrosjonsklasse C3 og C5. Iht rapport fra Steel Knowledge institutt har Knauf ytterveggskonstruksjoner en levetid på mer enn 60 år.

Bruksområder

Norgips slissede ytterveggssystem benyttes som utfyllende, bærende, eller som en påhengte fasader.

Profilene benyttes både som plassbygde systemer og som ferdige elementer.

Ytterveggsprofilene skal alltid dimensjoneres, og dette er en tjeneste som Norgips er behjelpelig med, i samarbeid med prosjektets rådgivende bygg. For dimisjonering av stålstendere i utfyllende vegger med jevnt fordelt vindbelastning uten normalkraft trengs opplysninger som:

  • Dimensjoneringsverdi for vindtrykk i kN/m2
  • Dimensjoneringsverdi for vindsug i kN/m2

Dimensjoneringsverdi = typisk hastighetstrykk/sug x formfaktor x partialkoeffisient x faktor for sikkerhetsklassen

  • Partialkoeffisient: 1,5
  • Sikkerhetsklasse 1: 0,83
  • Sikkerhetsklasse 2: 0,91

Norgips profilbredder

100, 120, 145, 150, 170, 195, 200, 220 eller 250 mm.