Veggtabell

Vi har lansert en veggtabell med Teknisk Godkjenning.

Norgips er den eneste leverandøren med Teknisk Godkjenning av brann- og lydklassifiserte veggkonstruksjoner etter ny europeisk testmetode for brann.

Godkjenningen er basert på egne Norgips produkter!

Veggtabellen fungere foreløpig som en PDF. Se vedlagt PDF under bildet.