Veggtabell

Vi har lansert en veggtabell med Teknisk Godkjenning.

Norgips er den eneste gipsplateprodusenten med Teknisk Godkjenning av brann- og lydklassifiserte veggkonstruksjoner klassifisert etter Europeisk standard NS-EN 13501-2.

Godkjenningen er basert på egne Norgips produkter!

Veggtabellen fungerer foreløpig som en PDF. Se vedlagt PDF under bildet.

Alternativt kan vår unike veggvelger benyttes: Norgips veggvelger