Veggtabell

Vi har lansert en veggtabell med Teknisk Godkjenning.

Norgips er den eneste gipsplateprodusenten med Teknisk Godkjenning av brann- og lydklassifiserte veggkonstruksjoner klassifisert etter Europeisk standard NS-EN 13501-2.

Godkjenningen er basert på egne Norgips produkter!

Klikk her for å laste ned veggtabell i PDF-format

Klikk her for å laste ned veggtabell kramping av Ultra Board på trestender i PDF-format for

Alternativt kan vår unike veggvelger benyttes: Norgips veggvelger