Veggtabell

Vi har lansert en veggtabell med Teknisk Godkjenning.

Norgips er den eneste leverandøren med Teknisk Godkjenning av brann- og lydklassifiserte veggkonstruksjoner etter ny europeisk testmetode for brann.

Godkjenningen er basert på egne Norgips produkter!

Denne siden er under utvikling og blir publisert så fort brukervennligheten er på plass.

Veggtabellen fungere foreløpig som en PDF. Se vedlagt PDF under bildet.