Forsterkningsstender

Bruk av forsterkningsstendere FS, muliggjør bygging av langt høyere vegger enn med dB+ stendere.

Vær imidlertid oppmerksom på at veggens lyd- og brannegenskapene vil forandres ved bytte fra dB+ til FS.

Det er vanskelig å si noe generelt om hvor store disse forandringen vil bli, men en reduksjon i lydegenskapene på 6 - 8 dB

Ved utskifting til FS når veggen forøvrig er lik må påregnes. Er man i grenseland når det gjelder å oppnå kravene -
er det å anbefale at man tar kontakt med en lydteknisk konsulent for å få foretatt en vurdering.

For tabell W115 kan man bytte ut dB+ stenderne med FS stendere uten at lydegenskapene reduseres vesentlig, det samme gjelder for sjaktvegger, W628.

Brannegenskapene vil også forandres når man bytter til FS stendere.

Spesielt ved bygging av vegger i store høyder kan det være nødvendig å foreta branntekniske beregninger på konstruksjonen.

Slike beregninger skal foretas av en kompetent konsulent.