Innervegger

W111

Brannklasse: EI 30 / EI 60 Lydklasse R'w 30-48

 1. Skinner mot golv og tak.
 2. Stender Norgips dB+ C/C 450 eller 600 mm.
 3. EI 30 1x13 mm Norgips Standard på hver side.
  EI 60 1x15 mm Norgips Brannplate/Ultra Board på hver side. EI 60 alle skjøter understøttes.
 4. Isolasjon ikke nødvendig ved 30-35 dB.

Vegghøyder

Vegghøydene baseres på NS-EN 1991-1-1 horisontal linjelast på 0,5 KN/m plassert 1,2 meter over gulvet.

Veggens utbøyning ved denne belastningen bør være maks 10 mm eller 1/300 av vegghøyden.

Kilde: Byggdetaljblad 524.233

Forbruk

Veggtype: W111 Beskrivelse Forbruk
Skinner U/SK/SKP 70-120 0,8 lm/m2
Stender C 70-120 dB+ **2,2/1,7 lm/m2
Tilslutning U/SK/SKP 70-120 1 vegghøyde pr.tilslutning
Hulromsisolering brann Ikke nødvendig
Hulromsisolering lyd Fra 45-95 mm tykkelse. Mengde avhengig av lydkrav 1m2
Plater typer Norgips gipsplater og Aquapanel Indoor 2,0 m2
Antall plater 1 stk på hver side
Lydtetting Se under
Sparkling Norgips Sparkelsystemer 0,3-0,8 kg/m2


*Vegghøyde 2,5 m. Mengdeforbruket gjelder pr m2 vegg, uten spill og eventuelt losholter. Vegghøyder over 3500 mm skal eventuell hulromsisolering forhindres fra å sige.


** C/C450-600 mellom stendere

Lydtetting

 • Fugetetting en side.

 • Polyetenduk

W112

Brannklasse: EI 60 Lydklasse R'w 40-53

 1. Skinner mot tak og gulv
 2. Stender Norgips dB+
 3. Platetyper se tabell
 4. Evt. mineralull
 5. Lydtetting

Vegghøyder

Vegghøydene baseres på NS-EN 1991-1-1 horisontal linjelast på 0,5 KN/m plassert 1,2 meter over gulvet.

Veggens utbøyning ved denne belastningen bør være maks 10 mm eller 1/300 av vegghøyden.

Kilde: Byggdetaljblad 524.233

Forbruk

Veggtype: 112 Beskrivelse Forbruk*
Skinner U/SK/SKP 70-120 0,8 m
Stender C 70-120 dB+ **2,2-1,7m/m2
Tilslutning U/SK/SKP 70-120 1 vegghøyde pr tilslutning
Hulromsisolering brann
Ikke nødvendig -
Hulromsisolering lyd 45-95 mm Tykkelse avhengig lydkrav 1 m2
Plate typer Norgips Gipsplater og Aquapanel Indoor -
Antall plater 2 stk på hver side 2 m2
Lydtetting Ved lydkrav. Se under
Sparkling Norgips sparkelsystemer 0,3-08 kg/m2


*Vegghøyde 2,5 m. Mengdeforbruket gjelder pr m2 vegg, uten spill og eventuelt losholter.

Vegghøyder over 3500 mm skal eventuell hulromsisolering forhindres fra å sige.

** C/C450-600 mellom stendere

Lydtetting

 • R'W 40-48

  Polyetenduk+fuging en side

 • R'W 48-65

  Polyetenduk+fuging begge sider

W115

Brannklasse: EI 60/90/120 Lydklasse R'w 63-67

  1. Skinner mot tak og gulv
  2. Stender Norgips dB+
  3. Platetyper se tabell
  4. Evt. mineralull
  5. Lydtetting
  1. Skinner mot tak og gulv
  2. Stender Norgips dB+
  3. Platetyper se tabell
  4. Evt. mineralull
  5. Lydtetting

Vegghøyder

Vegghøydene baseres på NS-EN 1991-1-1 horisontal linjelast på 0,5 KN/m plassert 1,2 meter over gulvet.

Veggens utbøyning ved denne belastningen bør være maks 10 mm eller 1/300 av vegghøyden.

Kilde: Byggdetaljblad 524.233

Forbruk

Veggtype: W115 Beskrivelse Forbruk*
Skinner U/SK/SKP 70-120 1,6 m
Stender C 70-120 dB+ **4,4-3,4 m2
Tilslutning U/SK/SKP 70-120 1 vegghøyde pr tilslutning
Hulromisolasjon brann Mineralull eller steinull 2 m2
Hulromisolasjon lyd Mineralull eller steinull*** 2 m2
Plate typer Norgips Gipsplater, Aquapanel Indoor -
Antall plater 2 eller 3 stk på hver side 6 m2
Lydtetting Se under -
Sparkling Norgips Sparkelsystemer 0,3-0,8 kg/m2


*Vegghøyde 2,5 m. Mengdeforbruket gjelder pr m2 vegg, uten spill og eventuelt losholter.
Vegghøyder over 3500 mm skal eventuell hulromsisolering forhindres fra å sige.

** C/C450-600 mellom stendere

*** Steinull med densitet min 26 kg/m2 og smeltepunkt 1000o C

Lydtetting

R'W 48-67

Polyetenduk+fuging begge sider

 • R'W 48-67

  Polyetenduk+fuging begge sider

W628

Brannklasse: EI 30 / EI 60 Lydklasse R'w 30-35

 1. Skinner mot tak og gulv
 2. Stender Norgips dB+
 3. Platetyper se tabell
 4. Evt. mineralull

Vegghøyder

Vegghøydene baseres på NS-EN 1991-1-1 horisontal linjelast på 0,5 KN/m plassert 1,2 meter over gulvet.

Veggens utbøyning ved denne belastningen bør være maks 10 mm eller 1/300 av vegghøyden.

Kilde: Byggdetaljblad 524.233

Forbruk

Veggtype: W628 Beskrivelse Forbruk*
Skinner U/SK/SKP 70-120 0,8 m
Stender C 70-120 dB+ **2,2/1,7 m2
Tilslutning U/SK/SKP 70-120 1 vegghøyde pr tilslutning
Hulromsisolering brann Ikke nødvendig -
Hulromsisolering lyd 45mm 1m2
Plate typer Norgips Gipsplater, Aquapanel Indoor -
Antall plater 1, 2 eller 3 stk på en side 2-4m2
Lydtetting Se under
Sparkling Norgips Sparkelsystem 0,3-0,8 kg/m2


*Vegghøyde 2,5 m. Mengdeforbruket gjelder pr m2 vegg, uten spill og eventuelt losholter.
Vegghøyder over 3500 mm skal eventuell hulromsisolering forhindres fra å sige.

** C/C450-600 mellom stendere

Lydtetting

 • R'W 30-37

  Polyetenduk