Prosjekteringshåndbok

​Byggesystemer for ethvert behov

Med Norgips plater på et underlag av stål- eller tre kan alle krav til lette ikkebærende vegg- og himlingskonstruksjoner tilfredsstilles. Systemene er gjennomprøvd i både teori og praksis gjennom snart 50 år i det nordiske markedet og omfatter en lang rekke konstruksjoner med veldokumenterte egenskaper. Det er derfor lett å finne akkurat den konstruksjonen du trenger til ditt spesielle behov i det aktuelle prosjekt.

Prosjekteringshåndbok delt opp i kapitler