Bærekraft

Norgips har informasjon om miljøforhold og EPD-doumentasjon (Environmental Product Declaration) på alle gipsplater og stålprofiler. Ved å bruke lettbyggesystemer fra Norgips gir det en samlet miljødeklarasjon med en komplett livsløpsanalyse på hele konstruksjonen.

Gips er et naturprodukt og det brukes ikke limstoffer i produksjonen av platene. Norgips-plater avgir ingen skadelige gasser eller partikler. Platenes evne til å oppta og avgi varme og fuktighet bidrar også til et bedre inneklima.

Nedenfor kan du åpne dokumentasjon om miljøforhold. På hver enkelt produktside finner du også det gjeldene produktets miljødokumenter.

Gipspulver til gjenbruk i nye gipsplater på fabrikken i Svelvik. I 2015 resirkulerte bedriften 33000 tonn med gipsavfall tilbake i produksjonen.

New West Gipsgjenvinning AS

New West Gipsgjenvinning AS holder til i Holmestrand og de håndterer all resirkulering av gips for oss. de kan kontaktes på [email protected]


Grønt punkt

Miljøinformasjonsblad

Iso sertifikat

ECO product

ECO product er en metode for næringen å kunne velge miljøriktige materialer og produkter i et byggeprosjekt.

For å kunne vurderes må det foreligge en miljødeklerasjon (EPD). Tallene hentes fra EPD og ut ifra det vurderes byggevarens miljøbelastning fra råvareuttak til leveranse.
byggtjenesten er det mer informasjon om ECO product.

EPD

En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental Product Declaration.

Kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISO-standarden 14025 Environmental Labels and Declarations Type III.

En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter ISO 14040-14044. De standardiserte metodene som sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen.

Kilde: EPD Norge

EPD for hvem?

EPD’er er ment for profesjonelle brukere i næringslivet d.v.s. primært byggherrer, entreprenører, utbyggere, innkjøpere, arkitekter og rådgivere, samt offentlige instanser. Ved å benytte Norgips gipsplater og stålprofiler, vil disse aktører nå ha tilgang til miljødeklarasjon for komplette lettveggsystemer.

Du finner EPD for våre produkter under hvert enkelt produkt eller på EPD Norge.