Innkledning av søyler og bjelker

Generelt:

Innkledning av søyler og bjelker a stål med Norgips Standard eller Norgips Brannplate er ett enkelt og sikker måte å oppnå ønsket brannbeskyttelse. Med spesielle bjelkebeslag og profiler utføres arbeidet raskere og enklere, og dermed mer økonomisk, enn med tradisjonelle metoder.

Der brannkravet er R30 eller R60 kan man i mange tilfeller bruke Norgips Standard. I øvrige tilfeller benyttes Norgips Brannplate, som med ett enkelt lag oppfyller kravet på 30 minutter brannbeskyttelse.

Antall lag plater:

Avhengig av profiltype og brannkrav skal man bruke ett eller to lag Norgips Brannplate. Tabellen under angir hvor mange platelag som man behøver for 30,60 og 90 minutter brannbeskyttelse.

Bjelker H-profiler

1. Bjelkebeslag PEDI montert på flensen. Festet meg egnet skrue.

2. Vinkelprofil LP 50 skrues fast til bjelkebeslaget.

3. Norgips Standard eller Brannplate, skrues mot vinkelprofilen på c/c 200 mm.

4. Norgips Hydrotrim eller Norgips HB 29 eller 39.

Alternativ løsning

1. Norgips Låseklips monteres på flesen på c/c 1000 mm

2. Flex profil klipses fast til låseklipse.

3. Norgips Standard eller Brannplate, skrues mot vinkelprofilen på c/c 200 mm.

4. Norgips Hydrotrim eller Norgips HB 29 eller 39.

Søyle hullprofil

1. Norgips hjørneprofil PHL monteres gjennom å skru eller skytes fast mot HUP profilen med c/c avstand 600 mm.

2. Tverrforsterkninger som tillverkes av vinkelprofil, platebånd monteres i melom hjørneprofilen på c/c 1200 mm

3. Norgips Standard eller brannplate, skrues fast til hjørneprofilen og tverrforsterkning med c7C 200 mm mello skruene.

4. Norgips Hydrotrim eller Norgips HB 29 eller 39.

Bjelke - Flensprofil

1. Norgips Vinkelprofil V 50 monteres gjennom å punktsvise, skrues eller skytes fast mot flensen per max 600 mm.

2. Norgips Bjelkebeslag monteres på profilens flens me c/c 600 mm. Alternativ løsning er Flex Låseklips.

3. Vinkelprofilen skrues fast til bjelkebeslaget.

4. Norgips Standard eller Brannplate, skrues mot vinkelprofilen på c/c 200 mm.

5. Norgips Hydrotrim eller Norgips HB 29 eller 39.

Alternativ Løsning HA 25/35

1. Norgips tilslutningslist HA 25/35 monteres mot tak/bjelkelag.

2. Norgips Bjelkebeslag monteres på profilens flens me c/c 600 mm. Alternativ løsning er Flex Låseklips.

3. Vinkelprofilen skrues fast til bjelkebeslaget.

4. Norgips Standard eller Brannplate, skrues mot vinkelprofilen på c/c 200 mm.

5. Norgips Hydrotrim eller Norgips HB 29 eller 39.

Brannbeskyttelse av Flensprofiler med norgips Brannplate

Søyler

Generelt om 30 og 60 minutter brannmotstand

Generelt beskytter 1 lag med Norgips Brannplate det bakenforliggende i 30 minutter, og 2 lag Norgips Brannplate i 60 minutter.

Antall platelag kan variere i forhold til profilhøyden på søylen.

I tabellene under vises det antall platelag til ulike profiltyper og profilhøyder.

Dette er for 60 - 90 - 120 minutter brannmotstand.

60 minutter brannmotstand

SøylerProfilhøyde i mmNorgips Brannplate 15 mm
IPE80-360
400-600
2 lag
1 lag
HEA100-200
220-600
2 lag
1 lag
HEB100
120-600
2 lag
1 lag

90 minutter brnnmotstand

SøylerProfilhøyde i mmNorgips Brannplate 15 mm
IPE80-6002 lag
HEA100-6002 lag
HEB100-400
450-600
2 lag
1 lag

120 minutter brannmotstand

SøylerProfilhøyde i mmNorgips Brannplate 15 mm
IPE80-330
360-600
3 lag
2 lag
HEA100-180
200-600
3 lag
2 lag
HEB100-6002 lag

Bjelker

Generelt om 30 og 60 minutter brannmotstand

Generelt beskytter 1 lag med Norgips Brannplate det bakenforliggende i 30 minutter, og 2 lag Norgips Brannplate i 60 minutter.

Antall platelag kan variere i forhold til profilhøyden på søylen.
I tabellene under vises det antall platelag til ulike profiltyper og profilhøyder.
Dette er for 60 - 90 - 120 minutter brannmotstand.

60 minutter brannmotstand

BjelkerProfilhøyde i mmNorgips Brannplate 15 mm
IPE80-270
300-600
2 lag
1 lag
HEA100-6001 lag
HEB100-6001 lag

90 minutter brannmotstand

BjelkerProfilhøyde i mmNorgips Brannplate 15 mm
IPE800-600

2 lag
HEA100-340
360-600
2 lag
1 lag
HEB100-220
240-600
2 lag
1 lag

120 minutter brannmotstand

BjelkerProfilhøyde i mmNorgips Brannplate 15 mm
IPE80-220
240-600
3 lag
2 lag
HEA100-6002 lag
HEB100-6002 lag

Brannbeskyttelse av HUP-profiler

Alle HUP- profilene er er beskyttet mot brann i 30 minutter med 1 lag Norgips Brannplate

60 minutter brannmotstand for kvadratiske profiler

Profildimensjon/Godstykklese100x100120x120140x140150x150180x180200x200250x250300x300350x350400x400
3,0 mm22
4,0 mm2222
5,0 mm222222
6,0 mm222222
6,3 mm2222222
7,0 mm2222222
8,0 mm111111111
10,0 mm1111111111
12,5 mm111111111
16,0 mm1111111
20,0 mm1

Antall lag Norgips Brannplate 15mm

60 minutter brannmotstand for rektangulære profiler

Profildimensjon/Godstykklese100x50100x60120x60120x80150x100160x80200x100250x150300x200400x200450x250500x300
3,0 mm22222
4,0 mm222222
5,0 mm2222222
6,0 mm2222222
6,3 mm222222222
7,0 mm222222222
8,0 mm2111111111
10,0 mm111111111
12,5 mm111111111
16,0 mm1111111
20,0 mm1

Antall lag Norgips Brannplate 15mm

90 minutter brannmotstand for kvadratiske profiler

Profildimensjon/Godstykklese100x100120x120140x140150x150180x180200x200250x250300x300350x350400x400
3,0 mm22
4,0 mm2222
5,0 mm222222
6,0 mm222222
6,3 mm2222222
7,0 mm2222222
8,0 mm222222222
10,0 mm2222222222
12,5 mm222222222
16,0 mm2111111
20,0 mm1

Antall lag Norgips Brannplate 15 mm

90 minutter brannmotstand for rektangulære profiler

Profildimensjon/Godstykklese100x50100x60120x60120x80150x100160x80200x100250x150300x200400x200450x250500x300
3,0 mm22222
4,0 mm222222
5,0 mm2222222
6,0 mm2222222
6,3 mm222222222
7,0 mm222222222
8,0 mm2222222222
10,0 mm222222222
12,5 mm222222222
16,0 mm221111111
20,0 mm1

Antall platelag Norgips Brannplate 15 mm