Norgips satser på miljø og tog

Norgips Norge AS reduserer utslipp og øker trafikksikkerhet gjennom en avtale med DSV og CargoNet om overføring av gods fra vei til tog.Avtalen innebærer frakt av Norgips sine produkter fra produksjonsanlegget i Svelvik til hele landet. Tog vil benyttes på alle togstrekninger. Årlig anslås trafikken å utgjøre om lag 1100 trailerlass. Omleggingen vil bidra til reduserte CO2-utslipp på hele 3.500 tonn hvert år.

– Som et ledd i vår bærekraftstrategi ønsker vi å redusere vårt CO2-utslipp gjennom optimalisering av våre transportløsninger. Vi har nå gjennomført en testperiode med veldig gode resultater og har troen på at dette er en god løsning for fremtiden, sier Nils Aulie i Norgips. I tillegg til miljøgevinsten reduserer vi belastningen på norske veier og bedrer dermed trafikksikkerheten, fortsetter han. Om vi får flyttet omlastingen til Drammen vil vi kunne øke transporten på tog ytterligere. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med DSV og CargoNet.

At Norgips velger å bruke tog fremfor lastebil viser at de tar sitt miljø og trafikksikkerhetsansvar på alvor. Vi er glade for avtalen med Norgips og DSV og gleder oss til et langvarig samarbeid, sier Erik Røhne, administrerende direktør i CargoNet.

Som en av de største og ledende aktører av transport og logistikkløsninger, har vi i DSV forpliktet oss til å ta vår del av ansvaret for å redusere transportbransjens miljøbelastning. Dette strategiske samarbeidet passer meget godt inn i vår strategi om å redusere våre CO2-utslipp, og derigjennom etablere enda mer miljøvennlige og bærekraftige løsninger.

– Vi er veldig glade for avtalen, og er stolte av å kunne være en del av dette samarbeidet, sier administrerende direktør, Rune Berg Stiansen i DSV Road AS.

Fakta om Norgips Norge AS:

Norgips Norge AS, som er en del av det globale byggevarekonsernet Knauf, omsetter årlig for 720 millioner norske kroner med om lag 140 ansatte.

Norgips produserer og selger gipsplater og stålprofiler til det norske og svenske markedet. De leverer komplette løsninger med gipsplater, stålprofiler, inspeksjonsluker, puss, sparkel, skruer, verktøy og annet tilbehør. Selskapets produksjonsanlegg ligger i Svelvik der de har produsert siden 1965.

Fakta om DSV:

DSV er en global aktør innen transport og logistikk, med tilstedeværelse i mer enn 90 land med om lag 60.000 ansatte på verdensbasis. Gjennom et internasjonale nettverk er DSV i stand til å levere tjenester over hele verden, på områdene Road, Air & Sea og Warehousing. I tillegg bruker selskapet i stadig større utstrekning togløsninger ved fremføring av gods. DSV er representert med en høy kompetanse på alle disse områdene i Norge og besitter en sterk posisjon både lokalt og nasjonalt, i det norske markedet.

Fakta om CargoNet:

CargoNet er Norges største transportør av gods på jernbane, og tilbyr transport i Norge og til og fra Sverige. Selskapet tilbyr kombitransport (faste transporter mellom de store byene i Sør-Norge og til og fra Nord-Norge) og systemtransport (særskilte tog for industrikunder eksempelvis innen malm, tømmer og flydrivstoff). CargoNeti opererer en miks av leasede og egeneide lokomotiver i kombinasjon med vogner som i hovedsak eies av konsernet.

DSV Alnaterminalen


FOR YTTERLIGERE INFORMASJON, TA KONAKT MED:


Norgips: Bjørn Christoffer Ottersen, Supply Chain Manager
epost: [email protected]


DSV Road: Rune Berg Stiansen, Adm direktør, tlf: 900 14 230
epost: [email protected]


CargoNet: Adm. direktør Erik Røhne tlf: 971 14 512
epost: [email protected]