Fabrikken på Tørkop

Dagens fabrikk på Tørkop er en topp moderne fabrikk. Både i fremstillingsprosessen så vel som i de ferdige produktene legger Norgips vekt på miljøvennlighet, kvalitet og sikkerhet. De vesentligste innsatsområder for de kommende år vil fortsatt være utvikling av kvalitet og økt miljøstyring.

Katedralen

Et fjell av gipspulver i "Katedralen" klar for gjenbruk i nye gipsplater. I 2015 resirkulerte Norgips 33 000 tonn med gipsavfall tilbake i produksjonen. En Standard gipsplate fra Norgips består av 98 % gjenbrukt materiale.

Laboratoriet

Råvarene blir grundig testet og analysert på Norgips laboratorium.