Norges grønneste sykehus

LHL-sykehuset på Gardermoen minner lite om et tradisjonelt sykehus. Siden åpningen i 2017, har det blitt et forbildeprosjekt innen energi, inneklima og arkitektur.

– LHL-sykehuset bygger på mange måter videre på de gode kvalitetene som kjennetegnet den gamle Feiringklinikken og Glittreklinikken. Men det var behov for et nytt sykehus, som samlet det medisinske fagmiljøet og som lå mer sentralt, forteller Inger Molne.

Atmosfære. Hun var en av arkitektene hos Nordic Office of Architecture, som fikk i oppgave å utforme det nye LHL-sykehuset på Gardemoen. Men hvordan går man frem når man skal lage et helt nytt sykehus for lunge -og hjertesyke?

– Det er selvfølgelig mye man må ta hensyn til av det funksjonelle når det skal være sykehusdrift. Men vi ville legge inn andre kriterier også. Derfor har vi jobbet for å lage en hyggelig atmosfære, mindre sykehusstemning og en mer avslappet, nesten hotellaktig følelse, forteller Molne.

– Nøkkelen lå i valg av materialer, store vindusflater som gir utsyn til naturen rundt og mye lysinslipp.

Innovative løsninger. Det er flere grunner til at LHL-sykehuset til 1,5 milliarder kroner har vært mye omtalt siden det åpnet i 2017. Sykehuset ble kåret til Årets Bygg i 2018, under Byggedagene i Oslo og statsforetaket Enova har gitt bygget tittelen «Norges grønneste sykehus», basert på de innovative løsningene.

Prosjektet hentet mye inspirasjon fra passivhus, noe som viser seg i aktiv solskjerming og sonestyrte ventilasjonsanlegg. Under byggeperioden ble bygningsmassen oppvarmet med bioenergi som energikilde. Dette sparte miljøet for CO2-utslipp tilsvarende 400 dieselbiler på veien i ett år.

Bygget har også blitt hyllet for sin hyggelige atmosfære og for å ha satt pasientopplevelsen i førersete.

– En stor del av kundemassen er rehabiliteringspasienter som bor på sykehuset over lengre perioder. Derfor ble det ekstra viktig å dra inn naturen og knytte sykehuset sammen med friluftsområdene som ligger utenfor, forteller Molne.

Orienteringspunkt. Det nesten 29.000 kvadratmeter store bygget, inneholder et midtbygg med atrium, fløyer med pasienthotell, sengeposter, et operasjonsbygg. Til sammen er det 1749 rom fordelt på 13 operasjonsstuer, 35 poliklinikkrom og 237 ordinære sengeplasser i bygget. I tillegg finnes det både terapirom, opptreningsfasiliteter, bassengtilbud, kjøkken og restaurant.

– Vi er veldig fornøyde med å ha skapt midtrommet med atrium. Det fungerer som et orienteringspunkt, som man alltid vender tilbake til, sier Molne.

– Pasienter og ansatte uttrykker også at bygget er vellykket. Det er kommet mange positive tilbakemeldinger om at vi har klart å skape en god atmosfære.

Norgips er stolt hovedleverandør til LHL-sykehuset og har levert alt av utvendig og innvendige gipsplater og aquapanel indoor.