Grønnere gress i Smedens Hage

Ved første øyekast er Smedens Hage tilsynelatende et ganske vanlig moderne leilighetsprosjekt. Det er flate tak, rikelig med balkonger og hjørnevinduer som avslører inspirasjonen fra den stadig populære funkisstilen. Ikke noe å få bakoversveis av, men bak fasaden skjuler det seg mye godt tankegods – prosjektet huser nemlig en god mengde bærekraftige og spennende løsninger. Er det slik at vi endelig ser et leilighetskompleks som faktisk fortjener ordet hage?

NYTENKENDE MED DET GAMLE

Stabekk ligger noen få kilometer vest for Oslo sentrum, rett etter at man har krysset grensen til Bærum. Her oppføres det 157 nye leiligheter fordelt på flere mindre bygg. Mellom de nye husene som oppføres, ligger det en villa fra 1800-tallet. Her holdt det til en smed i gamle dager, og dermed gir navnet Smedens Hage mening.

Villaen skal settes i stand og vil fungere som et felleshus mellom de nye byggene i Smedens Hage. Bygningen vil ha flere funksjoner for beboerne. Den er omkranset av en eplehage og vil inneholde felleslokaler i klassiske omgivelser. Ikke helt som man ville forvente av et byggeprosjekt i 2024, mer som om vi plutselig var inne i et Carl Larsson-maleri.

Her har vi altså en villa fra 1800-tallet, arkitektur inspirert av 30-tallets funksjonalisme, samt moderne tanker om bærekraft og fellesskap i skjønn forening. Prosjektet ser ut til å være tilpasset samfunnsendringer med flere enheter med få beboere og en eldre demografi.

Befaring på byggeplassen med Kenneth Ulvedal-Braathen fra Backe, Anette Brennemo Beylegaard fra Norgips, Hans-Even Aamodt i Maxbo og Thomas Mila fra Norgips.

MILJØVERN SOM STRATEGI

Christian Eriksen er prosjektleder hos totalentreprenør Backe Stor-Oslo. Han forteller at Backe jobber kontinuerlig for å redusere klimaavtrykket, og forsøker derfor å gjøre hvert enkelt prosjekt så miljøvennlig som mulig innenfor de gitte rammene.

– I dette prosjektet har vi et godt samarbeid med utbygger Professor Kohts vei Utvikling AS. De har vært positive og vist vilje til å gjøre investeringer i prosjektet for å oppnå bedre miljøresultater. Bak Professor Kohts vei Utvikling står utbyggerne Bertel O. Steen Eiendom, Ender Invest og Backe Prosjekt. I tillegg har leverandørene bidratt ved å tilgjengeliggjøre miljøvennlige produkter.

Christian fortsetter, – Byggebransjen har betydelig påvirkningskraft på klima, så det er viktig at vi tar grep. For oss i byggeprosjektet oppleves det som meningsfullt og givende å jobbe med et prosjekt som dette, der det tas miljøgrep både av utbygger, totalentreprenør og samarbeidspartnere.

– Jeg vil også tro at boligkundene opplever det som positivt at de flytter inn i et hjem der det er gjort klimatiltak både under byggeperioden og for byggenes levetid. Det er også mulig for kjøperne i prosjektet å få «grønne boliglån», som følge av energieffektive leiligheter. Med dagens høye rentenivå kan slike faktorer bli desto viktigere.

BÆREKRAFT UNDER BYGGETIDEN

Christian forteller om miljøtiltakene som blir gjennomført under byggetiden. –Utbygger bestilte at både riving og grunnarbeider skulle bli gjennomført fossilfritt. Det ble også utført en ombruksanalyse av den eksisterende bebyggelsen og flere bygningselementer ble gjenbrukt – både i prosjektet og av andre interessenter.

– Backe har hatt et samarbeid med Maxbo og Norgips om en ny og mer miljøvennlig gipsplate som ble lansert før jul i 2022, forteller Christian. – Platen kalles Norgips ECO Board og har 68 % redusert CO2-utslipp sammenlignet med en vanlig gipsplate. Med bakgrunn i dette samarbeidet ønsket utbygger Professor Kohts vei Utvikling at denne gipsplaten skulle brukes i prosjektet. Gipsplater og stålstendere tilpasses i stor grad riktige mål allerede på fabrikken. Dette effektiviserer montasjen og vi unngår unødvendig transport og avfall.

Listen over miljøtiltak er lang og Christian fortsetter, – Betongen som brukes i Smedens Hage er lavkarbonbetong som gir et mindre miljøavtrykk. Vi har også fått det til slik at fjernvarme blir benyttet til oppvarming av byggene allerede under byggeprosessen. Jeg kan også nevne at kildesortering av avfallet på byggeplassen har sorteringskrav på 90 %, samt at det er krav til maks 25 kg avfall pr. kvm.

BÆREKRAFTIG OGSÅ ETTER BYGGETIDEN

På prosjektet er det valgt materialer og løsninger med lang levetid og lite vedlikeholdsbehov. Bygningene får grønne tak som har god termisk isolasjon og god overvannshåndtering, samt at de skaper et mer mangfoldig og bærekraftig økosystem i bebygde miljøer. – Ved siden av den eksisterende villaen ligger et uthus hvor smia til smeden stod en gang i tiden. Dette uthuset vil sameiet også disponere som en del av felleslokalene. Det legges til rette for en vaktmesterbod, samt en bod for beboerne i Smedens Hage. Sistnevnte kan benyttes til å smøre ski, fikse på sykkelen, ha en byttehylle og felles verktøy. Dette blir et sted for å utveksle kunnskap og å hjelpe naboen.

BEBOERNES BEHOV

Når det kommer til selve beliggenheten legges det også til rette for en bærekraftig livsstil med kort vei til togstasjonen på Stabekk, matbutikk over gaten, og rekreasjon på Fornebu når det nye Stabekk-lokket over E18 blir ferdigstilt. Det kan se ut som utbygger Professor Kohts vei Utvikling AS har lykkes med kunststykket det er å forme prosjektet etter beboerne, og deres behov og preferanser, i stedet for å fokusere på å maksimalisere antall kvadratmeter og profitt.