En transatlantisk tillitsøvelse

Da den amerikanske ambassaden skulle bygge nye lokaler i Oslo, var det et prosjekt som fikk svært mye oppmerksomhet. Selv om både arkitektfirma og byggherre ble hentet fra hjemlandet, var samarbeid med norske leverandører og entreprenører avgjørende for en vellykket prosess.


Fasaden i all sin prakt. Foto: Den amerikanske ambassaden i Oslo

At den amerikanske frihetsgudinnen i 1886 ble laget av kobber fra Karmøy, er et kuriøst stykke byggehistorie. For å symbolisere de tette båndene mellom Norge og USA, har irrgrønt kobber fått dekke takkonstruksjoner- og fasadepaneler på det nye ambassadekomplekset. Med vindusflater som matcher nyansene i patinaen, er det et solid og karakteristisk bygg som i dag møter besøkende på den 40 mål store tomten på Huseby, vest i Oslo. Mye av bygningsmassen skjuler seg under bakken.

Tillitsvekkende tilnærming

Som i Norge, har det amerikanske embetsverket sine prosedyrer å følge. Oppdragsgiver skulle forholde seg til et rigid utenrikspolitisk sikkerhetsregime, samtidig som norske krav til blant annet energi og miljø måtte imøtekommes. Å finne gode, norske samarbeidspartnere var helt essensielt.

– Vår tilnærming gjorde at vi ble en forlengelse av den amerikanske entreprenøren, mer som en partner enn en underentreprenør, sier Morten Ulvedalen, hovedaksjonær og daglig leder i Byggimpuls.

Entreprenørfirmaet er en nisjeaktør i bransjen, som stadig setter nye prestisjeprosjekter på merittlisten, senest Stordalen-hotellet The Hub i Oslo sentrum. Ambassadeprosjektet startet de med tilslag på brannsikringsarbeider, før tømmeroppdraget kom til etter hvert. Alle innvendige og utvendige tømmerarbeider – gips inkludert – er utført av oslofirmaet.

Takutstikk dekket av kobber, med vinduer som matcher. Foto: Den amerikanske ambassaden i Oslo

Foruten dør- og veggmontering, plassbygget møblement og nedpendlet himling i ulike varianter, ble nettopp kobberet på tak og fasade noe å bryne seg på. Her ble spesialtegnede, underliggende konstruksjoner løsningen.

To kulturer møtes

Den sjeldne kombinasjonen av amerikansk byggherre på og norsk byggeskikk var noe som krevde en god del omstilling fra ordinære byggeprosesser. Torbjørn Sletten, rådgivende arkitekt i Byggimpuls, gikk derfor inn i en prosjektlederrolle på oppdraget. Det ble et krasjkurs i prosjektledelse og tolkning av tjukke permer med fremmede forskrifter for den nyutdannede arkitekten. Sletten fikk utfordret hele sitt kunnskapsspekter, språk inkludert.

– Det var mye arbeid med konvertering, for at standarder og godkjenninger tilhørende norsk byggeskikk skulle bli godkjent av amerikanske kvalitetsinspektører. Det handler om mer enn overgangen fra tommer til millimeter, forklarer Sletten.

Daglig leder Morten Ulvedalen og rådgivende arkitekt Torbjørn Sletten i Byggimpuls.

Den amerikanske entreprenøren, Walsh, så i utgangspunktet for seg å importere amerikanske produkter til byggeplassen, men strenge prosedyrer gjorde det både tungvint og dyrt å få sendt varer til Norge med god nok sikkerhet. Spørsmålet ble derfor om varene kunne leveres lokalt. Da kom Norgips på banen veldig fort, forklarer Sletten.

– Norgips sin agering når det gjaldt det kommersielle, skapte en trygghet helt fra start.

Spesialtilpasninger

– Mye på grunn av sikkerhet, ønsket utbygger seg en del produkter som ikke er standard handelsvarer. Vi klarte å skaffe, eller komponerte disse selv, forteller produktsjef Thomas Mila i Norgips.

Den norske gipsprodusenten ble i en tidlig fase prekvalifisert som materialleverandør. Etter hvert som arbeidet kom i gang, kunne de i tett samarbeid med Byggimpuls levere alle spesialproduktene som ble beskrevet, komplett med den nødvendige dokumentasjonen av tilfredsstillende standarder. Gjennom det unike samarbeidet knyttet de to bedriftene tette bånd, og skaffet seg verdifull lærdom.

– Prosjektet har vist at jo tidligere vi som produsent kommer på banen, jo bedre kan vi bistå entreprenøren med optimaliserte løsninger, sier Mila.

Han støttes av Ulvedalen.

– Hos Norgips opplevde vi en ja-mentalitet som samsvarte veldig godt med vår innstilling til prosjektet.

– Norgips sin agering når det gjaldt det kommersielle, skapte en trygghet helt fra start.

Bygger på en historisk allianse
At den norske stat skjenker amerikanske myndigheter en ny tomt i Oslo, er en milepæl som går inn i en langvarig tillitstradisjon våre to nasjoner imellom. Effekten har Byggimpuls fått merke også i egne rekker.

– Vi består i dag av mennesker fra 19 nasjonaliteter, noe jeg er helt sikker på at samarbeidet på ambassaden har bidratt til, forteller Ulvedalen.

– Det vi sitter igjen med, er å ha bidratt til et stykke amerikansk historie i Norge. I tillegg har jeg fått venner for livet, fra rundt omkring i verden.

Fakta om den amerikanske ambassaden:

Arkitekt: Einhorn, Yaffee, Prescott Architecture & Engineering (EYP)
Entreprenør: Walsh Construction Company
Norsk partner arkitekt: Spor Arkitekter AS
Norsk hovedstøttespiller entreprenør: Varden Entreprenør AS
Norsk partner entreprenør: Byggimpuls AS
Byggeår: 2013–2017

- Prosjektet har vist at jo tidligere vi som produsent kommer på banen, jo bedre kan vi bistå entreprenøren med optimaliserte løsninger, sier Mila.

Foto: Den amerikanske ambassaden i Oslo