Viktig informasjon
Kjære kunde
 
Som dere tidligere er informert om har Norgips i sommer gjort en av sine største investeringer i fabrikken noensinne.
Fabrikken har fått en ny tørke med tilhørende installasjoner, noe som gir oss en øket kapasitet og mulighet for å produsere et bredere sortiment.
Dette gjør vi for å møte en stadig voksende etterspørsel etter våre produkter.  
For å utnytte denne økede kapasiteten fullt ut og for å maksimere effektiviteten i vår fabrikk, justeres antall plater per PAL. Endringene innføres i henhold til tabell nedenfor:


TypeNåværende antall plater per PAL (T-PAL)Nytt antall plater per PAL (T-PAK)Planlagt dato for utlevering av nye forpakningsstørrelser
STD 1200X12,5404214.08.2018
STD 1200X2400X12,5404220.08.2018
STD 900X12,5424020.08.2018
GU-X 1200X9,5404220.08.2018
GU-X 900X9,5424420.08.2018
BRANNPLATE 900X15303217.09.2018
HARD 900X12,5303201.10.2018
HUMIDBOARD 1200X12,5404201.10.2018
HUMIDBOARD 900X12,5424001.10.2018
GIPSOTEX 1200X12,5404203.09.2018


Vi er innforstått med at endringen kan gi dere noen utforinger i en overgangsfase. For å minimere denne utfordringen endrer vi kun NOBB enhet PAL (T-PAK) som vil få nytt innhold og ny EAN. Ingen øvrige endringer er nødvendig.
 
Om du har spørsmål kan du gjerne kontakte oss for mer informasjon:
Kundeservice på tlf. 33 78 48 10 eller ordre@norgips.com