Väggväljaren

Nyhet! Norgips Väggväljare

Här kan du hitta information om vilken typ av konstruktion du bör välja till just ditt projekt. Här kan du välja de egenskaper som är viktiga för dig eller den du bygger åt. Har du redan definierade ljud- eller brandkrav kan du även lägga in det.
Ta kontakt med vår tekniska support om du behöver ytterligare hjälp:

Tel.nr: 019-20 74 50 (#2)

E-post: [email protected]

Välj skivtyp(er):

Alla väggtyper från Norgips ger goda ljud-och brandegenskaper. Här väljer du den väggtyp som ger ditt behov rätt funktion och atmosfär.

Gipsskiva för innerväggar

Denna skiva används i tak och vägg. Standardskivan är enkel att montera och har många användningsområden. Används främst när du villbygga en vanlig innervägg.

Cementbaserad våtrumsskiva

En oorganisk skiva för dig som vil bygga ett tryggt och säkert våtrum. Den är perfekt som underlag till klinker och rekommenderas av BKR. Används när du ställer höga krav på fukttålighet och stabilitet i badrummet eller andra fuktkänsliga rum.

Skruvfast & Extra stark

När du söker en stabil vägg och vill skruva direkt i skivan. Ultraboard har extra goda ljud- och brandegenskaper. Välj Ultraboard när du vill ha stabilitet, ljudegenskaper och kunna skruva upp hyllor etc. direkt i skivan.

Extra brandsäker

Specialskiva som används till vägg och tak. Skivan används även vid brandisolering av bärande stålkonstruktioner. Välj Norgips Brand när du har extra höga brandkrav.

Fuktbeständig gipsskiva

Humidboard är en fuktsäker kompositgipsskiva för invändiga väggar i våtrumsmiljöer. Den har en glasfiberarmerad och impregnerad kärna samt oorganisk duk som förhindrar fuktupptag och mikrobiell påväxt. Välj Humidboard som standard för alla badrum.

Stark och slagtålig

Skivan har en extra hård gipskärna och extra stark kartong som ger en robust yta, perfekt till barnrum, garage, träningsrum eller liknande. Välj Norgips Hård när du har ett extra behov av en slitstark yta.

Våra väggar är testade med en horisontallast på 0,5 kN/m plaserad mitt på väggen. Med minst 1,2 m från golvet tillåts max 10mm utböjningupp till 3 m vägghöjd. Därefter en max utböjning på L/300 av vägghöjden för högre väggar.

Brandklass är definierad utifrån brandmotstånd, dvs. hur många minuter konstruktionen kan upprätthålla sina väsentliga egenskaper vid brand.

Norgips ickebärande konstruktioner är angivna med bokstäverna EI +antal minuter.

E (Integritet) är konstruktioens förmåga att motstå brand på en sidautan att branden sprider sig till den andra sidan med flamma och/ellervarma gaser.

I (Isolering) Konstruktionens förmåga att motstå brand på en sida utanatt branden sprider sig till andra sidan genom värmeledning.

Brandklassningen gäller för vägghöjder upp till 4 m.

R'w:

De angivna ljudvärdena är det man kan förvänta att uppnå i färdigkonstruktion med normala, goda flanktransmissionsförhållanden och godlufttätning. För att uppnå fältvärden R'w ≥ 55 dB ställs i tillägg extra stränga krav på liten flanktransmission.

Klicka på önskad väggtyp för att se ditt resultat