Nesøya skole

Nesøya skole er en barneskole med 475 elever. Totalt 11 000 m2. Entreprenøren var Tronrud Bygg AS, og Norgips har levert GUX, Hard-plater, standard-plater, Ultra Board, innerveggsstål og inspeksjonsluker til prosjektet.