Bodø kulturhus

Stormen er kulturkvartalet i Bodø bestående av Stormen teater og konserthus og Stormen bibliotek og litteraturhus. Kulturkvartalet ble åpnet 16. november 2014 og ligger ved havna i Bodø sentrum. De to delene av kulturkvartalet holder til i hvert sitt bygg, med Hålogalandsgata mellom.