Det enkleste er pistol!

Nå lanserer Norgips et revolusjonerende system for rask montering av ytterveggsprofiler med spiker istedet for skruer.  

Norgips spikersystem gjør monteringsarbeidet opptil fire ganger raskere enn før og gir enorme innsparinger, spesielt for store prosjekter. Systemet består av en rekke komponenter som enkelt festes med spikerpistol. 

Grunnlaget for det innovative systemet ligger i beslaget som er en kombinert endeavstiver og trykkfordelingsplate for slissede stendere i gulv og tak. Beslaget festes til stendere og skinner med 30 mm spiker tilhørende Norgips Spikersystem og spikerpistolen CNP75.1 eller tilsvarende. Spikeren består av en spiralrillet kropp som gir en rotasjon når spikeren penetrerer materialer. 

Beslaget kan brukes til alle skinner og stendere, også over og under åpninger. Beslaget kommer også i en justerbar variant for skråtak, vindstag mm., hvor beslagets bunnplate kan justeres til ønsket vinkel. Norgips spikersystem kommer også med profiler for tilleggsisolering av ytterveggens innside.

Systemet består av et beslag, et justerbart beslag og 30 mm spiker. Norgips selger ikke spikerpistoler, men har testet systemet med spikerpistol av typen Paslode CNP75.1. Anbefalt arbeidstrykk er 5-8 bar.

Norgips spikersystem er klart til levering fra 1. mars.