Ytelseserklæring

Alle våre produkter som er dekket av harmoniserte standarder er CE merket.

En harmonisert europeisk produktstandard er en standard utviklet av en europeisk standardiseringsorganisasjon på bakgrunn av et mandat gitt av Europakommisjonen. Harmoniserte produktstandarder er obligatorisk for produsenter som omsetter byggevarer i EØS-området, uavhengig av hvor produsenten holder til.

Les mer om forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) og byggevareforordningen på DIBK. 

Som dokumentasjon  er det utarbeidet ytelseserklæring for de CE merkede produktene som Norgips har.